Berlinli Doktorlar yaptıkları ortak bir açıklamada Covid-19 kısıtlamalarının sadece bulas değerlerine bağlı olmaksızın aşılamada yeni ve daha güvenilir bir strateji önerdiler.
Buna göre yaşlıları, kronik hastalığı bulunan risk gruplarını ayrı bir strateji ile korumak mümkün. Doktorlara göre, okul gibi yoğun bulaşma tehlikesi olan yerlerde uygulanacak
virüsü kontrol etme ve önleme stratejisiyle hayatı rahatlatmak mümkün olabilecek.