YURTDIŞI EMEKLİLİKTE DEĞİŞİKLİK

Yurtdışı emeklilik konusunda değişiklikler getiren Yasa, 19 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni hükümler 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
1 Ağustos’a kadar SGK’ya başvurusunu yapmış olanlar, SGK tarafından kendilerine bildirilecek borcu, verilecek süre içinde (3 ay) öderlerse, bu konuda eski Yasa’da yer alan borçlanma ve emeklilik şartlarından yararlanabileceklerdir.

Yeni Yasa neleri değiştiriyor?
Yeni yasayla birlikte 2019 yılı için belirlenmiş asgari tutar günlük 27,29 TL’den, 38,38 TL’ye yükselmiş olacaktır. Ayrıca borçlanmanın 4b üzerinden, yani eski adıyla Bağ-Kur üzerinden yapılması kuralı getirildiğinden, borçlanılacak gün süresi de en az % 50 artmaktadır. Borçlanılacak süre ise en son Türkiye’de sigortalı olunan tarihten ya da borcun ödendiği tarihten geriye doğru yapıldığından, aylık miktarı da düşmektedir. Emeklilik şartları da değişeceğinden, emeklilik için gerekli sigortalılık prim süresi ve emeklilik yaşı da yükselmektedir. Özetle borçlanma için ödenecek tutar yaklaşık % 45 oranında artarken, alınacak maaş da ciddi anlamda azalacaktır.


BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1 Ağustos’a kadar SGK’ya şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuranlar, bildirilecek borcu da zamanında öderlerse eski hükümlerden faydalanacaklardır.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019’dur.