Yeni yasayla önlemler daha hızlı alınabilecek ve tek merkezli olacak bu da Federal Hükümet’in çabuk ve her yerde geçerli korona önlemi alması anlamına geliyor. Enfeksiyon Koruma Yasa Taslağı Federal Meclis’te ele alınarak kabul edildi. Bu yasal değişiklik Federal Hükümetin eyaletlere bağlı kalmadan karar alma imkanını artırıyor. Pandemi de önümüzdeki tarihlerde hükümetin yeni bazı önlemler alması gündemde. Bunlar arasında en fazla gece saatlerinde sokağa çıkma sınırlaması tartışılıyor. Bu da saat gece 22.00 ile 05.00 arası demek. Yasa, bölgesel vakaların insidans değerinin 100’ü aşması durumunda eyaletleri daha sert önlemler almasını öngörüyor. Bunlar arasında 3 gün arka arkaya bu rakama ulaşılırsa gece sokağa çıkma sınırlaması getirilebilecek. Yasa Taslağı‘nın  Bundesrat yani Eyaletler Temsilciler Meclisi’nde oylanması gerekiyor.