Anayasa’daki Temel Haklar’ın Bazıları:

 

Bu yıl Almanya anayasası yani Grundgesetz’in hayata geçirilmesinin 70. yılı. Almanya’da bu sebeple çok sayıda etkinliğe de yer veriliyor. Biz de şimdi Almanya anayasasına bakıyoruz.

 

Bugün Alman Anayasası’nın daki bazı maddelerin neden hepimizi yakından ilgilendirdiğini  ele alıyoruz. Anayasa’daki bazı maddeler ülkede yaşayanların haklarının korunması için çok önemli. Öyleki insanların düşünce, toplanma, eşitlik, inanç gibi özgürlükleri Anayasa ile koruma altına alınmıştır. Bu sebeple de ilk maddeler Temel haklar olarak öne çıkar. Şimdi bu maddelerden birkaçına sırasıyla bakalım.

 

Anayasa’nın I. Bölümü Temel Haklar ile başlar ve 1. Maddesi ise insanın onur ve haysiyetinin korunmasıyla ilgilidir. Madde aynen şu şekilde:  İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür. Bu insanların onurlarının herhangi bir sebepten kırılmasına imkan vermez eğer işkence, şiddet veya başka bir şekilde insan onurunu zedeleyen Anayayasa’ya karşı suç işlemiş demektir.

 

İkinci madde ise yaşam hakkı, kişiliğin korunması, kişi özgürlüğünü içeriyor. Bu da toplumsal barışın sağlanması yanında özgürlüğünü öngörüyor. Madde’de ‘Herkes başkalarının haklarını ihlal etmemek, Anayasal düzene veya ahlak kurallarına aykırı düşmemek koşuluğuyla, kişiliğini serbestçe geliştirme hakkına sahiptir. Herkes, yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahiptir. Kişi özgürlüğüne dokunulamaz. Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak  sınırlandırılabilir.’  şeklinde bu özgürlükleri sağlıyor.

Anayasa’nın 3. Maddesi ise yasa önünde eşitlik; ayrım yasağıdır. Bu da şu şekilde yer alıyor. Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve varılan dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir. Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez.

 

Madde 4 ise din, vicdan ve inanç özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi ile ilgili. Burada da din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz. Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır. Şeklinde inanç özgürlüğünü sağlıyor.

 

Evet Almanya anayasasının ilk dört maddesine baktık. O kadar açık ve net olarak ifade edilen bu maddeler insan onuru, özgürlük, inanç, eşitliğini yasal koruma altına alıyor ve aksi bir durum olması halinde devlet bu kişileri koruyor.