Çifte vatandaş olup da Almanya’da askerlik yapanların bu hizmeti Türkiye’de tanınmıyor. Konuyla ilgili kanun 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak askerlik ertelemesiyle yaşları gelenler yasal değişikliği bilmezler ise sorunla karşılaşıyorlar. 38 yaşının sonuna kadar askerliğini uzatmış olanlar, yaşadıkları ülkedeki askerliğini Türkiye’ye bildirdiğinde bu kabul edilmiyor. Askerlik yaşı ve süresi yaklaşanların bilmesi gereken bu değişikliğe göre, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin Almanya’da yapmış oldukları zorunlu askerlik hizmetinden dolayı Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaları işlemine 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle son verilmiş bulunuyor. Bu, bu durumda olan kişilerin ya vatandaşlıktan çıkması yada yaklaşık 5 bin euro ödemesi anlamına geliyor. İstisna iki ülke için geçerli: KKTC ve Tunus.

 

Bir Örnekle Duruma Bakalım:

Örneğin, 2009 yılında Almanya’da zorunlu olarak fiili veya sivil askerlik hizmetini yerine getiren çifte vatandaşımız Ahmet bey, 24 Haziran 2019 tarihinde Berlin Başkonsolosluğuna Almanya’da askerlik yaptığına ilişkin belgeleri de ibraz ederek müracaat ettiğinde Türkiye’deki askerlik hizmeti zorunluluğundan muaf olur. Hem de Almanya’da 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren zorunlu askerlik kaldırılmasına rağmen.

Çünkü kendisi 1 Temmuz 2011 tarihinden önce Almanya’da zorunlu askerliğini yapmıştır ve bu kendisinin kazanılmış hakkıdır. Ayrıca başvuru yaptığı 24 Haziran 2019 tarihinde bu haktan faydalandıran hem 1111 sayılı kanunun 2/son maddesi hem de Bakanlar Kurulunun 5 Temmuz 1993 tarihli ve 93/4613 sayılı kararı yürürlüktedir.

Diyelimki Ahmet bey başvurusunu 24 Haziran 2019 tarihinde değil de 27 Haziran 2019 tarihinde veya daha sonra yaptı. Bu durumda Ahmet bey tüm şartları yerine getirse bile Almanya’daki zorunlu askerlik hizmetini saydırabileceği bir kanun ve Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikili uluslararası bir sözleşme olmadığından Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf olamayacaktır.

Böyle bir durumda Ahmet bey 38 yaşını geçmemiş ve daha önce askerliğini 38 yaşını dolduracağı yılın sonuna kadar erteletmiş ise Türk vatandaşlığından izin alarak çıkarak askerlik sorununu çözebilir. Veya askerliğini erteletmemiş ancak 35 yaşını da geçmemiş ise öncelikle askerliğini 35 yaşına kadar erteletip Türk vatandaşlığından izin alarak çıkabilir.

Bu şartlara uymuyorsa yani yaş sınırlarını geçmiş ve erteleme hakkı kalmamış ise; askerliğe elverişsizlik raporu (çürük raporu) dışında hangi yaşta olursa olsun dövizli, bedelli veya fiili askerlik hizmetlerinden birini yerine getirmedikçe Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmez ve Türkiye’deki askerlik hizmetinden kurtulamaz.