Yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye’ye gidenler, taşıtsız olarak yurt dışına çıkmaları halinde sunmaları gereken taahhütnameleri elektronik ortamda da verebilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Resmi Gazete’de değişiklik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, taahhütname verilmeden yurt dışına taşıtsız çıkışlarda Gümrük Kanunu çerçevesinde uygulanan ceza da değiştirildi. Düzenlemeye uyum amacıyla “vergi kaybına neden olan cezalar” kapsamından çıkarılarak, “usulsüzlüklere ilişkin cezalar” kapsamında alındı. Tebliğ, 9 Kasım 2022’den itibaren geçerli sayılıyor.