Özel sektörün araştırma geliştirme alanına 2017’de toplam 69 milyar euro harcadığı belirlendi. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış anlamına geliyor. En yüksek harcama otomotiv sektöründe yapıldı. Konu üzerine araştırma Alman Bilim Vakıfları Birliği tarafından, Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine yapıldı. Bu harcamalar Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor. Diğer yandan 2017 yılında firmalar araştırmaları için daha fazla personel istihdam etti.