Almanya’da ekonomistler İngiletre’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının sonuçları hakkında uyardı.  Edinilen bilgiye göre İngiltere’nin Birlik’ten ani çıkışı ile yüz bin kişi işsiz kalacak. Birlik içinde İngiletere’nin kontrolsüz, plansız, hesapsız ayrılığından en fazla Alman ekonomisi olumsuz etkilenecek. Focus Online’da yer alan ve Halle Ekonomi Esttitüsü (Wirtschaftsforschung Halle) adına yaptıralan bir araştırmaya bu ayrılıktan daha çok otomobil endüstrisinin olduğu bölgelerin olumsuz etkileneceğini gösteriyor. Buna göre İngilizlerin ithalatı yüzde 25 dolayında düşerse, ihracat ülkesi Almanya’da bu 100 bin istihdamı doğrudan ya da dolaylı etkileyecek. Tahminlere göre otomobil endüstrisi de tek başına 15 bin istihdamla en fazla zarar gören sektör olacak.