Autor: admin

Almanya Anayasa’sı ‘Grundgesetz’ 70 Yaşında

1949 yılında yürürlüğe giren Almanya Anayasası bu yıl 70. Yılını dolduruyor. Bu kapsamda Anayasa’nın içeriği ve önemini ele almaya devam ediyoruz. Önce bir Anayasa nedir kısaca bakmak istiyorum. Anayasa, devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında en önde gelen yasa olarak tanımlanıyor. Yani içinde yaşadığımız devletin işlemesi için ana kuralları belirliyor ve ülkede yaşayanların da temel hak ve görevlerinin sınırlarını çiziyor. Bu sayede farklı düşünce din, dil, coğrafya ve kültürden olanların bir arada barış içinde yaşamalarının yolunu açmış oluyor. Fakat Anayasalar her ülkede farklı. Şimdi...

Read More

STREAMS

250

AY YILDIZ #haymat

AY YILDIZ #haymat

VIELFALT UNTERNIMMT

VIELFALT UNTERNIMMT

DAS BRINGT MICH WEITER

DAS BRINGT MICH WEITER

Videos

Loading...