İki Almanya’nın birleşmesinden bu yana bir Dayanışma Vergisi ödeniyor. Anayasa hukuku bilirkişi tespitine göre bu verginin gelecek yıl kaldırılması gündemde. Federal koalisyon hükümeti ortakları Birlik Partileri ve SPD ise koalisyon sözleşmesinde bu vergiyi 2021 yılında kaldırma kararı almıştı.  Fakat bu kararın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtiliyor. FDP’nin hazırlattığı bilirkişi raporuna göre devletin bu tür paraya ihtiyacı varsa bunu gelir vergisini artırarak alabileceği ancak şu anki Dayanışma Vergisi’sin geçici olması gerektiği vurgulanıyor.