Küçük, gençlerin büyük bir potansiyele sahip., © Stock-Foto
 Stock-Foto

Avrupa'daki Gençlerin Gelecek Endişeleri Artıyor

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann: Gençlerde toplumsal sorunlara dair farkındalık yüksek ancak etkin katılım için yönlendirilmeye ihtiyaç var.duyduğunu

1 Kas 2023

Berlin, 31 Ekim 2023 - Klima krizi, savaşlar ve toplumsal eşitsizlik gibi konular, Avrupa'nın genç nüfusunu geleceğe dair ciddi endişelere sürüklüyor. Allianz Foundation'ın ilk "Next-Generations-Engagement-Studie" adlı çalışması, gençlerin büyük bir kısmının, özellikle klima konusunda daha fazla katılım göstermeye hazır olduğunu ortaya koyuyor.

İşte söz konusu rapordan bazı ana başlıklar:

  • Geleceğe Dair Kaygılar: Rapor, 10.000 genç yetişkinin katıldığı bir araştırmayla, Avrupa'nın genç nüfusunun %80'inin toplumun gelecekte daha bölünmüş, eşitsiz ve güvensiz olacağına inandığını gösteriyor.

  • Katılım İçin Hazırlık: Rapor, gençlerin yarısının daha fazla sosyal katılım için hazır olduğunu, özellikle klima konusunda aktif olmaya istekli olduğunu belirtiyor.

  • Kurum ve Medyaya Güvensizlik: Gençler, mevcut politik ve sivil liderlere, gereken değişiklikleri yapabileceklerine dair güvenmiyor. Almanya'da, gençlerin sadece üçte biri gelecekte daha iyi bir politika izleneceğine inanıyor.

  • Klima Konusunda Optimizm: Gençler, klima değişikliğiyle mücadelenin kazanılabileceğine dair umutlu. Ayrıca, klima değişikliğinden etkilenen ülkelerden gelen insanların (iklim mültecisi) kabul edilmesi gerektiğine inanıyorlar.

  • Endüstriyel Katılım: Gençler, enerji yoğun endüstrilerin klima değişikliğiyle mücadelede daha fazla mali yük taşıması gerektiğini düşünüyor.

  • Sosyal Devlet ve Eşitlik: Gençler, robust bir sosyal devlet yapısının, stabil fiyatlar ve güçlü bir sosyal ağın, sürdürülebilir bir toplum için en önemli unsurlar olduğunu belirtiyor.

  • Aktivizm ve Katılım: Gençler, çevrimiçi dilekçe imzalama veya bağış yapma gibi sivil katılım yollarını tercih ediyor. Ancak, sokak protestolarına katılım düşük seviyede.

Raporla ilgili yorumlar:

Allianz Foundation'ın yönetim kurulu üyesi Esra Küçük, gençlerin bir tür "geleceğe hazırlık salonunda" olduğunu belirtti. Küçük, gençlerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ancak katılım yollarını bilmedikleri için tereddüt ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann ise, gençlerin politik yapılara olan ilgisinin düşük olduğunu, ancak doğrudan etki yaratma isteğinin yüksek olduğunu belirtiyor. Rapor, gençlerin toplumsal sorunlara dair farkındalığının yüksek olduğunu, ancak etkin katılım için yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Not: Bu haber, Allianz Foundation ve SINUS-Institut tarafından hazırlanan "The Movers of Tomorrow?" adlı rapora dayanmaktadır.