Cocuk, © Shutterstock
 Shutterstock

Çocuklarda Dikkat Sorunları

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik: Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

1 Kas 2023

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik çocukluk cağında tanısı konulan psikiyatrik sorunlar arasında sık görülen, odaklanma güçlüğü, konsantrasyon eksikliği, davranış̧ ve dürtüleri kontrol edememe ve istekleri erteleyememe gibi belirtilerle ortaya çıkan bir sorundur.

Birçok başka psikiyatrik/psikolojik sorunla, örneğin karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, davranım bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, öğrenme bozukluğu ile bir arada görülebilir.

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik tnısının konulabilmesi için belirtilerin yedi yaşından önce bulunması ve çocuğun sosyal ve akademik yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutta olması gereklidir.

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik çocuğun yaşamının birçok alanını olumsuz yönde etkileyen bir sorun olduğundan bütüncül bir tedavi planı gerektirmektedir. Dolayısıyla farklı alan uzmanları tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde, özel materyallerle çocuk ile eğitsel çalışmalar yapılır ve sosyal beceri uygulamaları ile desteklenir. Hekim tarafından önerilmesi durumunda ilaç̧ desteği alınabilir.