Kadınlar erkeklerden yüzde 18 daha az kazanıyor!, © shutterstock
 shutterstock

Kadınlar erkeklerden yüzde 18 daha az kazanıyor!

7 Mar 2024

Almanya'da Kadınlar Hala Ücret Eşitsizliği İle Karşı Karşıya: Federal İstatistik Dairesi Verilerine Göre Yüzde 18'e Varan Fark!

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin son verilerine göre, kadınlar geçtiğimiz yıl erkeklere kıyasla saat başına yüzde 18 daha az ücret alıyorlar. Ayrıca, ikramiye konusunda da erkeklere göre dezavantajlı durumda oldukları ortaya çıktı. Araştırmalar, bu eşitsizliğin altında yatan nedenlerden birinin, kadınların genellikle daha fazla yarı zamanlı çalışıyor olmaları olduğunu gösteriyor. 2023 yılında, erkeklerin aylık ortalama çalışma saati 148 iken, kadınlar için bu sayı 121 olarak kaydedildi. Kadınların istihdam oranı yüzde 73 iken, erkeklerde bu oran yüzde 80.5 olarak belirlendi.

Hans Böckler Vakfı'na bağlı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü Bettina Kohlrausch, cinsiyete dayalı ücret farkının sebebini, ücretlendirilmemiş bakım işlerinin adil olmayan paylaşımına bağlıyor.

Kadınların İkramiyelerde Geride Kalması: Avrupa Ülkelerinde Ücret Eşitsizliği Araştırması Sonuçları:

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar, erkeklere kıyasla ikramiyelerde de daha az pay alıyor. Almanya'da kadınların ikramiyesi, erkeklerinkine göre yüzde 6,1 daha azken, Avusturya'da yüzde 7,2, İsviçre'de ise yüzde 5,2 oranında daha az.


Almanya'da Ücret Adaletsizliği: İşveren Sendikaları Acil Çözüm Talep Ediyor

Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu (BDA), ücret farkının tamamen ortadan kaldırılması için köklü çözümler bulunması gerektiğini belirtti. Açıklamada, kadınların matematik, bilgisayar bilimleri, doğa bilimleri ve teknik gibi alanlarda istihdam edilme oranlarının düşük olduğu, ancak düşük ücret beklentisi olan işlerde daha fazla yer aldığı vurgulandı. BDA, devletin bu sorunlara çözüm bulmak için yeterince harekete geçmemesini eleştirerek, bu durumun devam etmesine katkıda bulunduğunu savundu.

(Nurcihan Güneş/Redaksiyon)