Mafia, mafya, Baden-Württemberg, © shutterstock
 shutterstock

Mafya Baden-Württemberg’i Seviyor

9 Nis 2024

Baden-Württemberg, Almanya'da mafya faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir eyalet olarak dikkat çekiyor. SWR’de yer alan bir habere göre Landeskriminalamt (LKA) Başkanı Andreas Stenger, eyalette bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Topluma nüfuz ediyor

Resmi kayıtlara göre, Baden-Württemberg’de mafya ile ilişkilendirilen 170'den fazla kişi bulunuyor, Ancak Stenger, gerçek sayının bu rakamlardan çok daha yüksek olduğunu vurguluyor. Polis şefi, Mafyanın etkinliğinin sadece belirli suç türleriyle sınırlı olmadığını, ekonomik ve sosyal hayata da derinlemesine nüfuz ettiğini belirtti. Stenger, mafyanın spor kulüpleri gibi toplumun çeşitli kesimlerine sponsor olarak entegre olduğunu ileri sürdü.

Eyalet üstü mücadele gerek

Almanya'nın İtalya'ya olan coğrafi yakınlığı ve bölgenin ekonomik gücü, mafya üyelerinin Baden-Württemberg'i tercih etmelerinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Polis Şefi’ne göre bu AB genelinde uluslararası ve Almanya çapında ulusal düzeyde mücadele gerekiyor. (Redaksiyon / Mesut Hastürk)